CERTIFIKACE BREEAM

 

breeam_logo

CERTIFIKACE BREEAM je globálně rozšířený britský systém. BREEAM se mimo Británii používá ve formátu BREEAM International, který pokrývá tři sektory: budovy administrativníobchodní, průmyslové a rezidenční, pro ostatní případy se stanovují individuální rámce. Certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci.

BREEAM je plně aplikovatelný do prostředí Evropy díky návaznosti na evropské normy a na referenční standardy určené pro všechny evropské státy včetně ČR. Oproti certifikaci LEED je formálnější a administrativně náročnější. Obsahově je LEED a BREEAM srovnatelný pro nové budovy, pro budovy stávající jde naopak o zcela odlišný systém.

 

1.1.      Co lze certifikovat v Evropě?

Nové budovy a významné rekonstrukce ve schématu International New Construction

 • Úplná či spekulativní výstavba
 • Kancelářské budovy, obchodní, průmyslové,
 • Komunitní, ubytovací, veřejné
 • Rezidenční bez omezení

Existující budovy ve schématu In-Use

 • Vše výše uvedené

 

1.2.      EkoWATT nabízí kompletní služby při certifikacích BREEAM na klíč.
 • Máme ve svém týmu 2 konzultanty s titulem BREEAM International Assessor, BREEAM in Use Auditor.
 • Máme proškolené odborníky na energetické dynamické simulace nebo průkazy energetické náročnosti budov.
 • Zajistíme též odborné studie a výpočty pro BREEAM jako jsou: hodnocení ekonomického cyklu budovy (LCC), potenciál přirozeného větrání, kritéria pro tepelný komfort, výpočty hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, studie proveditelnosti obnovitelných a alternativních zdrojů, studie proveditelnosti úsporných opatření a rekuperace energie, manuály úspor pro nájemníky, dopravní plán, služby kvalifikovaného ekologa.
 • Oproti zahraničním konzultantům snadno komunikujeme s klientem, s projektanty i s dodavatelem stavby.
 • Nabízíme reference a praktické zkušenosti.
 • Umíme najít nejefektivnější cestu k potřebnému bodovému ohodnocení.
 • Poskytujeme výklady k souvisejícím normám a požadavkům.
 • Máme zavedeno ISO 9001, ISO 14001 management systému environmentální ochrany a pojištěné odpovědnosti na 36 mil. Kč.
 • Jsme zakládající člen České rady pro šetrné budovy a člen sdružení Centrum pasivního domu.
 • Vzhledem k vlastním hodnotitelům BREEAM mohou být všechny podklady včetně projektové dokumentace pouze češtině.