STUDIE ÚSPOR EXISTUJÍCÍCH BUDOV

Studie energetických úspor – Energy Efficiency Retrofit Survey

Energy Efficiency Retrofit Survey je velmi efektivní, rychlá a ve srovnání s energetickým auditem méně nákladná metoda vyhledání potenciálu energetických úspor v již existujících budovách a podnikových provozech. Složité sestavování energetických bilancí známé z legislativně povinných energetických auditů je zde nahrazeno odborným odhadem, provedeným na základě prohlídky objektu týmem expertů. O to více pozornosti je věnováno ekonomickému vyhodnocení úsporných opaření. Výstupem je stručná a přehledná zpráva, která navrhuje strukturovaný soubor opatření pro dosažení úspory energie.
U komplexnějších budov se zpravidla cena studie splatí hned v prvním roce implementace doporučených úsporných opatření.

 

Schéma zapojení současného stavu TZB