SLUŽBY E-E-E

SLUŽBY E-E-E: Energetika – Ekonomika – Environment

Studie, výpočty a analýzy, které mají za cíl úspory energie, výrobu energie z obnovitelných a alternativních zdrojů nebo komfortní a zdravé prostředí v budovách, snížený ekologický dopad na životní prostředí kolem nás. To vše ve spojitosti s ekonomickou proveditelností, tedy s optimalizací investičních nákladů a maximalizací ekonomické návratnosti vložených prostředků.

Produkty Vám pomohou nalézt optimální řešení pro daný objekt.

Studie a výpočty pro certifikační systémy LEED a BREEAM

Systém LEED

EkoWATT nabízí veškeré služby k certifikaci LEED na klíč. V případě zájmu je však pochopitelně možné spolupracovat i na úrovni jednotlivých kreditů. Mimo energetické simulace nabízíme vypracování výpočtů hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, návrhového množství vzduchu, tepelného komfortu, simulace denního osvětlení a výhledových poměrů. Zpracováváme plány protierozních a sedimentačních opatření, stavebního odpadového hospodářství, kvality vnitřního prostředí během výstavby a mnoho dalšího.
Nabízíme též kompletní služby specializovaného TDI na zprovoznění energetických systémů budovy tzv. Commissioning.

Jedná se o tento základní seznam kreditů LEED, které zpracováváme na klíč.

Systém BREEAM

Zajistíme studie hodnocení ekonomického cyklu budovy (Life Cycle Costs), kritéria pro tepelný komfort, výpočty hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, studie proveditelnosti obnovitelných a alternativních zdrojů, studie proveditelnosti úsporných opatření a rekuperace energie, manuály úspor pro nájemníky, dopravní plán, služby kvalifikovaného ekologa.

Studie od EkoWATTu nejsou pouhým stohem papírů v šuplíku čistě pro účely plnění certifikace, jak tomu mnohdy bývá u konkurence. Vždy navrhujeme pro investora optimální řešení, která se nakonec implementují do návrhu budovy.
Nabízíme též kompletní služby akreditovaného profesionála BREEAM AP a služby specializovaného TDI na zprovoznění energetických systémů budovy tzv. Commissioning.

Jedná se o tento základní seznam kreditů BREEAM, které zpracováváme na klíč.

Grafy
Dynamické energetické simulační modely – též pro LEED EAC1; BREEAM ENE01, MAN05, ENE04; DGNB ECO1.1, ENV1.1

Umožňují předpovídat chování budovy z hlediska spotřeby energií a nákladů. Lze je používat pro optimalizaci projektů a energetických koncepcí. Jsou důležitou součástí environmentálních certifikací, např. pro LEED jsou zcela nutné. Simulace používá 3D fyzikální model budovy, který zahrnuje nejen vlastnosti budovy a zvolených technologií, ale i chování jejích uživatelů a model počasí. Většina simulací pracuje s výpočtem po hodinách během celého roku. Pro každou hodinu jsou modelovány veškeré energetické toky a mohou jim být přiřazeny náklady na provoz.

Nejrozsáhlejší model zpracovaný EkoWATTem je komplex ComCity v Moskvě, který je stavěn s celkovou plochou kolem 200 tis. m2 pro 40 tisíc uživatelů. Jde současně i o jeden z nejrozsáhlejších simulačních modelů, které byly vůbec kdy zpracovány pro účely certifikace LEED.

 Dynamické energetické simulační modely
Koncept E-E-E – též pro LEED IPc1; BREEAM MAN01; DGNB PRO1.3

Jedná se o koncepční rozvahu projektu v době architektonické fáze pro minimalizaci energetické náročnosti a ekologického dopadu provozu budovy. Vše za optimálního nastavení investičních versus provozních nákladů. Výsledkem je optimalizovaný tvar, orientace, stínění budovy, využití denního světla a efektu přirozeného větrání stejně jako vysoce účinné technologie vytápění, přípravy teplé vody, větrání, chlazení, osvětlení a inteligentní řízení.

 Koncept E3
 Dynamické modely přirozeného nebo hybridního větrání – též pro BREEAM HEA02

Slouží pro návrh a určení potenciálu a dostatečnosti přirozeného větrání. Pracuje s komínovým efektem a křižným provětráním, s přetlakem a pod tlakem v jednotlivých místech objektu. Lze vyhodnotit ve spojení s energetickým modelem za relativně malého úsilí.

 Dynamické modely přirozeného nebo hybridního větrání
 3D pokročilé modely denního osvětlení, pasivních solárních zisků a zastínění – předpoklad pro plnění téměř nulové budovy a dostatečného proslunění

Slouží pro simulaci faktoru denního osvětlení v interiéru budov. Slouží pro optimalizaci míry zasklení, solární propustnosti oken a venkovního stínění. Lze vyhodnotit ve spojení s energetickým modelem pro výpočet potenciálu stmívání umělého osvětlení podle denního světla.

Simulace pasivních solárních zisků a zastínění slouží k optimalizace orientace, stínících markýz nebo žeber budov pro maximalizaci tepelných zisků v zimě a minimalizaci zisků v létě.

Kumulace pasivní solární energie v zimním období na fasády objektu

 Studie úspor existujících budov – Energy Efficiency Retrofit Survey

Energy Efficiency Retrofit Survey je velmi efektivní, rychlá a ve srovnání s energetickým auditem méně nákladná metoda vyhledání potenciálu energetických úspor v již existujících budovách a podnikových provozech. Složité sestavování energetických bilancí známé z legislativně povinných energetických auditů je zde nahrazeno odborným odhadem, provedeným na základě prohlídky objektu týmem expertů. O to více pozornosti je věnováno ekonomickému vyhodnocení úsporných opaření. Výstupem je stručná a přehledná zpráva, která navrhuje strukturovaný soubor opatření pro dosažení úspory energie.
U komplexnějších budov se zpravidla cena studie splatí hned v prvním roce implementace doporučených úsporných opatření

Schéma zapojení současného stavu TZB