CERTIFIKACE LEED

LEED je globálně uznávané certifikační schéma s nejrychleji rostoucím počtem certifikací. Hodnotí budovu při jejím vzniku (New Construction či Core&Shell) nebo při pozdějším provozu (Existing Building: Operation and Maintenance EB:OM), případně lze certifikovat vnitřní vybavení nájemních prostor (Commercial Interiors). Certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci.

 

LEED je systém s otevřeným a progresivním vývojem. Od poloviny roku 2015 je nutné posunout laťku požadavků výš v systému LEED v4. LEED nabízí široké spektrum alternativních plnění jednotlivých kreditů pro Evropu v rámci evropských norem a zvyklostí. Certifikace má ze všech systémů nejkvalitnější hodnocení energetické náročnosti budovy v rámci dynamického počítačového modelování.

 

1.1.      Co lze certifikovat v evropě?

Nové budovy a významné rekonstrukce

 •  New Construction – kancelářské, průmyslové, rezidenční do 4 pater, smíšené budovy v celkovém provedení budovy
 • Core and Shell – kancelářské, smíšené budovy ve spekulativním provedení pro nájemní způsob
 • Retail – obchodní budovy
 • Commercial interiors – kancelářské a obchodní provedení fit-outů
 • Schools – školská zařízení
 • Healthcare – zařízení zdravotní péče
 • Datacentres – datacentra
 • Warehouses and Distribution Centers – logistické stavby
 • Hospitality – ubytovací zařízení
 • Neighborhood Development – urbanistické celky

Existující budovy

 • EB:OM – veškeré stavby výše uvedené

 

1.2.      EkoWATT nabízí kompletní služby při certifikacích LEED na klíč.
 • Máme ve svém týmu 3 konzultanty s titulem LEED Accredited Proffesional, 2 konzultanty s vícenásobnou akreditací a 1 konzultanta s titulem LEED Green Associate.
 • Máme proškolené odborníky na energetické dynamické simulace.
 • Veškeré zpracování kreditů máte pod jednou střechou. Mimo energetické simulace nabízíme vypracování výpočtů hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, návrhového množství vzduchu, tepelného komfortu, simulace denního osvětlení a výhledových poměrů. Zpracováváme plány protierozních a sedimentačních opatření, stavebního odpadového hospodářství, kvality vnitřního prostředí během výstavby a mnoho dalšího.
 • Oproti zahraničním konzultantům snadno komunikujeme s klientem, s projektanty i s dodavatelem stavby.
 • Nabízíme široké reference a praktické zkušenosti.
 • Umíme najít nejefektivnější cestu k potřebnému bodovému ohodnocení.
 • Poskytujeme výklady k souvisejícím normám a požadavkům.
 • Máme zavedeno ISO 9001, ISO 14001 management systému environmentální ochrany a pojištění odpovědnosti na 36 mil. Kč.
 • Jsme členem USGBC, což přináší 20% slevu na registrační a certifikační poplatky hrazené našimi klienty.
 • Jsme zakládající člen České rady pro šetrné budovy a člen sdružení Centrum pasivního domu.
 • Naši konzultanti vedou pracovní pracovní skupinu LEED, jsou nominovaní jako reprezentati ČR pro vývoj certifikace LEED při LEED International Roundtable.
1.3.      Další specifika

Specifikem LEED jako globálního systému je nutnost splnění některých požadavků, které jsou vázány na US normy ASHRAE. Tyto požadavky jsou většinou snadno splnitelné, protože evropské normy jsou podobně přísné, ale v některých specifických bodech je nutno věnovat projektu zvýšenou pozornost. LEED konzultant musí projektanty podrobně seznámit s veškerými detailními požadavky, aby byly v projektu zahrnuty opravdu všechny. Nedodržení tohoto postupu může vést k vyloučení certifikace.

Kromě norem ASHRAE je nutno věnovat pozornost tzv. Pre-requists, tj. nutným požadavkům. Všechny jsou opět splnitelné, ale je třeba se jim pozorně věnovat.

Kromě povinných požadavků jsou v LEED tzv. kredity, za které získává projekt bodové ohodnocení. Kredity jsou soustředěny do následujících kategorií:

 • Udržitelná lokalita
 • Hospodaření s pitnou vodou
 • Energie a atmosféra
 • Materiály a zdroje
 • Kvalita vnitřního prostředí
 • Inovace v návrhu
 • Regionální priority

Celkem je v těchto kategoriích možno získat 100 základních a 10 prémiových bodů, přičemž některé body jsou ale z principu projektu nedostupné (např. využití existujících konstrukcí není možné u nově stavěné budovy).

LEED konzultant a projektový tým podávají během projektování a během výstavby důkazy o naplnění kreditů pomocí on-line systému. V okamžiku dokončení prováděcí dokumentace provede certifikační autorita (GBCI) v USA kontrolu, tzv. Design Review a udělí body za návrh, po dokončení stavby je provedena kontrola kreditů spojených s procesem výstavby a v rámci Construction Review jsou uděleny body za realizační část. Na základě součtu bodů je udělena závěrečná certifikace. U projektů typu Core and Shell, kde není znám budoucí uživatel, existuje tzv. Precertifikace na základě závazků vlastníka projektu k určitým vlastnostem projektu. Důvodem je marketingový argument k získání nájemců ještě před dokončením projektu.