CERTIFIKACE LEED

LEED je globálně uznávané certifikační schéma s nejrychleji rostoucím počtem certifikací. Certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci.

Read more

CERTIFIKACE BREEAM

BREEAM je v České republice druhým nejrozšířenějším certifikačním schématem. Mimo Velkou Británii se používá ve formátu BREEAM International, který pokrývá tři sektory: budovy administrativní, obchodní a průmyslové.

Read more

CERTIFIKACE DGNB A SB TOOL CZ

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov. Německý systém DGNB je v mnohém napřed oproti jiným rozšířeným systémům. Je skutečně německy precizní.

Read more
služby e3

SLUŽBY E-E-E

Energetika – Ekonomika – Environment
Studie, výpočty a analýzy, které mají za cíl úspory energie, výrobu energie z obnovitelných a alternativních zdrojů nebo komfortní a zdravé prostředí v budovách, snížený ekologický dopad na životní prostředí kolem nás.

Read more

KDO POTŘEBUJE CERTIFIKACI?

Investoři a developeři
LEED je zárukou kvality a skutečné i vnímané hodnoty. Významné budovy dnes již nevznikají bez certifikace. Certifikace je často nutnou podmínkou pro některé nájemcenebo potenciální investory, zejména v případě investičních fondů a globálních hráčů na trhu.
Majitelé budov
LEED přináší vyšší pronajímatelnost, nižší náklady a vyšší celkové výnosy. Certifikace je zárukou kvality a dlouhodobé bezpečnosti investice. Firmy, které užívají budovu Vyšší kvalita vnitřního prostředí a komfortu prokazatelně zvyšuje pracovní výkonnost a snižuje nemocnost. Sídlo v budově s prestižní certifikací zlepšuje vnímání firmy v očích veřejnosti.
Facility management
Budova s certifikací LEED znamená méně starostí s údržbou, vyladěné systémy a nižší náklady. Zavedení procesů provozování budovy podle LEED přináší poskytovatelům facility managementu konkurenční výhodu a trvalé kontrakty.

Účel certifikace

Environmentální certifikace jsou vyjádřením a potvrzením mimořádných vlastností budovy

Zvýšení a zajištění hodnoty budovy na trhu nemovitostí

Environmentální certifikace jsou vyjádřením a potvrzením mimořádných vlastností budovy
 Lidé pracující v certifikovaných budovách jsou méně nemocní a unavení a pracují efektivněji

Lepší kvalita vnitřního prostředí = ověřitelně lepší pracovní výkony lidí

Lidé pracující v certifikovaných budovách jsou méně nemocní a unavení a pracují efektivněji
Realizovaná prodejní cena certifikované budovy je o 16 % vyšší než průměr (v případě, že je v dané oblasti certifikace budov rozšířená) a o 26 % vyšší (v případě, že je v okolí certifikovaných budov málo)

Vyšší pronajímatelnost a prodejnost.

Realizovaná prodejní cena certifikované budovy je o 16 % vyšší než průměr (v případě, že je v dané oblasti certifikace budov rozšířená) a o 26 % vyšší (v případě, že je v okolí certifikovaných budov málo)
Nájemci jsou ochotni platit prémiovou cenu za kvalitní prostředí, což spolu s nižšími provozními náklady zajišťuje vyšší zisk vlastníkům

Větší výnosy během celého životního cyklu budovy

Nájemci jsou ochotni platit prémiovou cenu za kvalitní prostředí, což spolu s nižšími provozními náklady zajišťuje vyšší zisk vlastníkům
Budova, která dosáhne vysokého hodnocení, má menší dopady na životní prostředí

Výraz společenské odpovědnosti firem

Budova, která dosáhne vysokého hodnocení, má menší dopady na životní prostředí
Certifikované stavby mají nižší spotřebu energie a vody spolu s nižšími náklady na údržbu

Nižší provozní náklady

Certifikované stavby mají nižší spotřebu energie a vody spolu s nižšími náklady na údržbu

KTERÉ BUDOVY LZE CERTIFIKOVAT?

Pro nové projekty se používají v ČR nejčastěji rámce LEED, BREEAM a SBToolCZ. DGNB je v našem prostředí výjimkou. Nejrozšířenější je v současnosti LEED, který vznikl původně v USA, nyní rozšířený ve většině zemí světa. Lze jej u nových budov aplikovat na veškeré komerční budovy a na obytné budovy od čtyř podlaží. V případě, že je známo budoucí vnitřní řešení, používá se ve formátu New Construction, pokud jde o spekulativní development a budoucí uživatel není v době výstavby znám, používá se formát Core and Shell. Druhým nejrozšířenějším schématem je BREEAM. Jde o britský systém. BREEAM se mimo Británii používá ve formátu BREEAM International, který pokrývá sektory: administrativní, obchodní, rezidenční a průmyslové. Pro tyto sektory je k dispozici připravené schéma, v ostatních případech je certifikace možná za použití tzv. BREEAM Bespoke, což znamená sjednání konkrétní sady hodnocených kritérií dohodnutých právě pro danou budovu. Je možno postupovat i hodnocením Core and Shell v případě, kdy není znám budoucí uživatel budovy.

Pro existující budovy lze využít certifikace LEED a BREEAM. U existujících budov se hodnocení zaměřuje zejména na provozní procesy, což znamená, že na budovu jako takovou nejsou kladeny tak vysoké nároky, jako kdyby byla v rámci certifikačního systému již navržena a postavena. Prestižní, ale náročnější cestou certifikace je LEED Existing Building: Operation and Maintenance (EB:OM ). Lze ji použít zejména v případech, kdy je budova v dobrém stavu nebo kdy je plánována částečná rekonstrukce technických zařízení budovy. LEED EB:OM totiž vyžaduje splnění některých povinných požadavků (pre-requisites), mezi které patří požadavek na energetickou úspornost, šetrnost při spotřebě pitné vody a na kvalitu vnitřního prostředí zajištěnou dostatečným větráním. Dostupnější cestu certifikace nabízí BREEAM in Use, který je ovšem zaměřen téměř výhradně na provozní procesy a neobsahuje žádné pre-requisity jako LEED EB:OM. Certifikace má tři části, z nichž každá je vyhodnocena zvlášť. Tyto samostatné oblasti jsou Asset (vlastnosti budovy), Building Management (provozování budovy) a Organisational (organizace procesů). Většina certifikací je směřována do první nebo do první a druhé části. Certifikace BREEAM in use je obecně méně nákladná než LEED EB:OM, ať už jde o certifikační poplatky nebo o honorář auditora. Klade ovšem velmi vysoké nároky na pracovníky správy budovy a asset managementu a někdy i na externí konzultační služby, což může znamenat značné výdaje.

REFERENCE

Tým společnosti EkoWATT CZ má ve svém portfoliu mnoho referencí v oblasti certifikací. Spolupracuje s architekty, projektanty i samotnými developery.