STUDIE A VÝPOČTY PRO KREDITY LEED

Studie a výpočty pro certifikace

Grafy

Systém LEED

EkoWATT nabízí veškeré služby k certifikaci LEED na klíč. V případě zájmu je však pochopitelně možné spolupracovat i na úrovni jednotlivých kreditů. Mimo energetické simulace nabízíme vypracování výpočtů hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, návrhového množství vzduchu, tepelného komfortu, simulace denního osvětlení a výhledových poměrů. Zpracováváme plány protierozních a sedimentačních opatření, stavebního odpadového hospodářství, kvality vnitřního prostředí během výstavby a mnoho dalšího.
Nabízíme též kompletní služby specializovaného TDI na zprovoznění energetických systémů budovy tzv. Commissioning.

Jedná se o tento základní seznam kreditů, které zpracováváme na klíč:

LEED v3 2009 LEED v4
   
  IPc1 – Vytvoření stavebního a technologického energetického konceptu budovy, vytvoření konceptu hospodaření s dešťovou vodou včetně rámcových ekonomických rozvah, blíže viz Koncept E-E-E
SSp1 – Plán protierozních a sedimentačních opatření + kontroly provádění na staveništi SSp1 – Plán protierozních a sedimentačních opatření + kontroly provádění na staveništi
SSc5.1 – Asistence výběru místních druhů rostlin a jejich obhajoba SSc2 – Asistence výběru místních druhů rostlin a jejich obhajoba
SSc6.1+6.2 – Výpočty a obhajoba hospodaření s dešťovou vodou SSc4 – Koncepce a propočty hospodaření s dešťovou vodou pro zachycení nadměrných dešťů na pozemku
SSc7.1 – Asistence při výběru tepelně odrazných povrchů, výpočty a obhajoba kreditu SSc5 – Asistence při výběru tepelně odrazných povrchů, výpočty a obhajoba kreditu
SSc8 – Asistence pro plnění kreditu světelného znečištění oblohy SSc6 – Asistence pro plnění kreditu světelného znečištění oblohy
WEp1, WEc2, WEc3 – Vhodné návrhy plnění, podrobné výpočty pro plnění kreditů úspory pitné vody v rámci úsporných armatur, sběru dešťové/šedé/procesní vody WEp2, WEc2 – Vhodné návrhy plnění, podrobné výpočty pro plnění kreditů úspory pitné vody včetně kuchyňských zařízení a jiných procesních vod v rámci úsporných armatur, sběru dešťové/šedé/procesní vody
WEc1 – Vhodné návrhy plnění venkovních závlah, výpočty pro potřeby certifikace a jejich obhajoba WEp1, WEc1 – Vhodné návrhy plnění venkovních závlah, výpočty pro potřeby certifikace a jejich obhajoba
WEc4 – Koncepce podružného měření spotřeby vody
EAp1, EAc3  – Zajištění služeb Commissioningu TZB na klíč EAp1, EAc1 – Zajištění služeb Commissioningu TZB a kvality provedení obálky budovy na klíč
EAp2, EAc1 – 3D dynamická simulace chování budovy, porovnání s referenční budovou dle ASHRAE 90.1:2007 EAp2, EAc2 – 3D dynamická simulace chování budovy, porovnání s referenční budovou dle přísnějšího ASHRAE 90.1:2010
EAc2 – Výpočet místní produkce a využitelnosti z obnovitelných zdrojů včetně ekonomické proveditelnosti EAc5 – Výpočet místní produkce a využitelnosti z obnovitelných zdrojů včetně ekonomické proveditelnosti
EAc5 – Koncept podružného měření spotřeb energie, Plán měření a verifikace, Kalibrace dynamického energetického modelu po uvedení budovy do provozu EAc3 – Koncept podružného měření spotřeb energie, Plán měření a verifikace, Kalibrace dynamického energetického modelu po uvedení budovy do provozu
MRc2 – Plán odpadového hospodářství během výstavby MRp2, MRc5 – Plán odpadového hospodářství během výstavby
MRc1 – Zjednodušená environmentální analýza životního cyklu budovy (Life Cycle Assesment)
MRc2, MRc3, MRc4 – Interpretace vysoce inovativních kreditů s cílem optimalizace a klasifikace zabudovaného vlivu na životní prostředí a zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů, rešerše trhu a zacílení kreditu pro výběr stavebních materiálů
MRc4 – Nastavení sledování obsahu recyklátů ve stavebních materiálech
MRc5 – Nastavení sledování regionálního původu materiálů
IEQp1, IEQc1, IEQc5 – Výpočty po jednotlivých místnostech pro účely nastavení a prokázání výměny čerstvého vzduchu IEQp1, IEQc1 – Výpočty po jednotlivých místnostech pro účely nastavení a prokázání výměny čerstvého vzduchu
IEQc3.1  –  Plán kvality vnitřního prostředí během výstavby + kontroly jeho plnění během výstavby IEQc3 – Plán kvality vnitřního prostředí během výstavby + kontroly jeho plnění během výstavby
IEQc4 – Nastavení a interpretace požadavků obsahu těkavých látek v materiálech + kontrola plnění během stavby IEQc2 – Nastavení a interpretace rozšířených požadavků obsahu těkavých látek v materiálech + kontrola plnění během stavby
IEQc6.1, IEQc6.2 – Nastavení projektu a důkaz možnosti individuálního ovládání osvětlenosti a tepelného komfortu v místech pobytu osob IEQc6 – Nastavení projektu a důkaz možnosti individuálního ovládání osvětlenosti a kvality osvětlení v místech pobytu osob
IEQc7 – Nastavení cílových parametrů tepelného komfortu a průzkumu spokojenosti s užíváním budovy IEQc5 – Nastavení cílových parametrů tepelného komfortu a průzkumu spokojenosti s užíváním budovy
IEQc8.1 – 3D počítačová simulace a vyhodnocení dostupnosti denního světla v užívaných místnostech budovy IEQc7 – 3D počítačová simulace a vyhodnocení dostupnosti denního světla v užívaných místnostech budovy
IEQc8.2  – Vyhodnocení výhledových poměrů v pobytových místnostech pro potřeby certifikace IEQc8 – Vyhodnocení výhledových poměrů v pobytových místnostech pro potřeby certifikace