DYNAMICKÉ SIMULAČNÍ MODELY

Dynamické energetické simulační modely – též pro LEED EAC1; BREEAM ENE01, MAN05, ENE04; DGNB ECO1.1, ENV1.1

Umožňují předpovídat chování budovy z hlediska spotřeby energií a nákladů. Lze je používat pro optimalizaci projektů a energetických koncepcí. Jsou důležitou součástí environmentálních certifikací, např. pro LEED jsou zcela nutné. Simulace používá 3D fyzikální model budovy, který zahrnuje nejen vlastnosti budovy, ale i chování jejích uživatelů a pravděpodobné změny počasí. Většina simulací pracuje s výpočtem po hodinách během celého roku. Pro každou hodinu jsou modelovány veškeré energetické toky a mohou jim být přiřazeny náklady na provoz.

Nejrozsáhlejší model zpracovaný EkoWATTem je komplex ComCity v Moskvě, který je stavěn s celkovou plochou kolem 200 tis. m2 pro 40 tisíc uživatelů. Jde současně i o jeden z nejrozsáhlejších simulačních modelů, které byly vůbec kdy zpracovány pro účely certifikace LEED.

Dynamické energetické simulační modely

DYNAMICKÉ SIMULAČNÍ MODELY