CERTIFIKACE DGNB A SB TOOL CZ

SB Tool CZ

stažený soubor (3)SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v červnu 2010. V případě hodnocení budovy ve fázi návrhu se hovoří o certifikaci návrhu budovy, po dokončení stavby budova může následně projít procesem certifikace skutečného provedení stavby.

Certifikace SB Tool CZ je nastavená čistě na prostředí ČR, SB Tool tedy nelze využít v jiných státech Evropy. SB Tool má potenciál rozvoje hlavně u rezidenčního primárně developerského sektoru a to zejména díky své lokalizaci a snížené ceně oproti světovým robustním certifikačním nástrojům. Jeho slabší stránkou je nedostatečný marketing, neexistence třístupňové kontroly jako u jiných nástrojů, nepovinná a málo vyvinutá část certifikace vlastní výstavby a uvádění stavby do provozu.

 

1.1.      Co lze certifikovat v ČR?

Nové budovy a významné rekonstrukce

  • Bytové nebo rodinné domy
  • Administrativní budovy

Existující budovy

  • Zatím bez možnosti

 

DGNB

stažený soubor

Certifikační systém DGNB (Deutche Gesellshaft für Nachhaltiges Bauen – Německá rada pro šetrnou výstavbu) je druhou generací certifikačních systémů.  Certifikační systém je rozdělen mezi tři pilíře enivironmentální kritéria, ekonomická kritéria a sociokulturní a funkční kritéria, průřezově se pak dále hodnotí procesní a technické kvality. Systém je tak v souladu s dnešním chápáním trvale udržitelného rozvoje jako souladu ekologických, ekonomických a sociálních potřeb. Souvislosti budovy s její lokalitou se hodnotí, podobně jako u SB Tool, samostatně a nemají vliv na celkový výsledek certifikace.

Systém DGNB je v mnohém skutečně napřed oproti jiným rozšířeným systémům. Je skutečně německy precizní. Má v sobě robustní a metodicky správné hodnocení celkového životního a ekonomického cyklu budovy. Hodnotí celkové měřitelné indikátory, nevyžaduje konkrétní opatření. Komplexnost má však i své nevýhody ve zvýšené ceně certifikace. Systém také vždy bohužel nenabízí uchopitelný bonus pro všechny zainteresované: vlastníka, developera, nájemníka, společnost. Hodnocení kritérií ne vždy vede k reálnému posunu budovy do vyšší kvality.

1.1.      Co lze certifikovat v evropě?

Nové budovy a rekonstrukce

Mimo státy s implementací systému DGNB jako je ČR, lze využít hodnotitelského systému DGNB International 2010 pro hodnocení primárně kancelářských novostaveb.

Existující budovy

Mimo státy s implementací systému DGNB jako je ČR, systém DGNB nelze použít.

1.2.      Kdo certifikuje budovu?

Certifikaci uděluje nezávislý certifikační institut DGNB.

1.3.      Co EkoWATT nabízí?
  • Máme ve svém týmu akreditovaného konzultanta DGNB
  • Nabízíme zpracování/vyhodnocení jednotlivých kreditů.
  • Nenabízíme naopak celkové hodnotitelské služby. Tyto může nabídnout pouze odborník s akreditací DGNB Assessor.