O NÁS

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

- Jednatel EkoWATT CZ s. r. o., ředitel o. s. EkoWATT

Senior konzultant v oblasti energetiky, energetický auditor, LEED Green Associate, SB Tool CZ konzultant, odborný poradce EKIS (MPO) a odborný asistent na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při Fakultě elektrotechnické na ČVUT Praha. Certifikovaný projektant pasivních domů (Passivhaus Institut Darmstadt).

Ing. Jan Truxa

Ing. Jan Truxa

- Senior konzultant a zástupce ředitele EkoWATT

Senior konzultant, analytik a koordinátor projektů, energetický auditor. Je autorem mnoha energetických auditů jako budov tak projektů obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice), studií proveditelnosti a technických due diligence.

Mgr. František Macholda, MBA

Mgr. František Macholda, MBA

- Partner, senior konzultant a obchodní manažer

Senior konzultant, analytik a koordinátor projektů, energetický auditor, je zkušeným energetickým expertem. Působil jako poradce při přípravě státního programu Nová Zelená úsporám, byl oponentem a hodnotitelem v mnoho státních a evropských dotačních programech. V současné době působí jako předseda pracovní skupiny BREEAM při CZGBC a jako zástupce ČR v mezinárodní pracovní skupině LEED při USGBC. Přednáší na Elektrotechnické fakultě ČVUT.

Ing. Petr Vogel

Ing. Petr Vogel

- Partner a konzultant specialista, Sekretář a člen představenstva České rady pro šetrné budovy.

Zaměřuje se na úspory energie, pohodu vnitřního prostředí, ekologii, integrované návrhy a energetické koncepty budov, vše v kontextu ekonomické proveditelnosti. Má na starosti vedení certifikačních developerských projektů komerce i rezidence. Podílí se též na projektech výzkumu a vývoje. Je spoluzakladatelem a ideovým lídrem České rady pro šetrné budovy (Czech Green Building Council).

Ing. Lucie Červená (Šancová)

Ing. Lucie Červená (Šancová)

- Konzultant specialista

Specializuje se na dynamické simulace chování budov, certifikace budov LEED a BREEAM, úspory energie, pohodu vnitřního prostředí, podílí se na výzkumných projektech. Má rozsáhlé zkušenosti s HVAC a optimalizací obálky budovy. Díky Lucčině práci získalo velké množství našich projektů výjimečně vysoké bodové hodnocení v oblasti kreditů zaměřených na energetickou efektivnost.

Ing. Gabriela Krajcarová

Ing. Gabriela Krajcarová

- Partner a senior konzultantka

Energetický specialista, autorizovaná inženýrka v oboru Pozemní stavby, projektová manažerka, odborná poradkyně SB Tool CZ a odborná poradkyně EKIS (MPO). Oprávnění vypracovávat PENB. Je vedoucí oddělení zpracování Energetických auditů, posudků a Průkazů energetické náročnosti.

Bc. Klára Burianová

Bc. Klára Burianová

- Konzultant specialista

Výpočty a zpracování Průkazů energetické náročnosti budov, výpočty pro energetické audity a posudky. Připravuje a optimalizuje návrh renovací budov či nových staveb pro dotační programy Nová Zelená úsporám, OPŽP, IROP atp.

Ing. Iva Fochlerová (Mašková)

Ing. Iva Fochlerová (Mašková)

- Konzultant specialista

Kredity a certifikace LEED, BREEAM. Absolventka FSv ČVUT, obor Budovy a prostředí. Pro EkoWATT pracuje od roku 2018.

Ing. Hana Raitrová

Ing. Hana Raitrová

- Odborná asistentka

Kredity LEED, BREEAM. Absolventka FSv ČVUT, obor Budovy a prostředí. Pro EkoWATT pracuje od roku 2014.

Ing. Daniela Menclová

Ing. Daniela Menclová

- Konzultant specialista

Kredity a certifikace LEED, BREEAM, výpočty a dynamické energetické simulace pro certifikační systémy LEED, BREEAM. Absolventka FSv ČVUT, obor Budovy a prostředí - Konstrukce. Pro EkoWATT pracuje od roku 2018.

Ing. Jitka Klinkerová

Ing. Jitka Klinkerová

- Projektová manažerka

Má na starosti získávání finančních prostředků pro o. s. EkoWATT, řízení a administraci neziskových a mezinárodních projektů. Zaměřuje se na problematiku financování projektů v oblasti životního prostředí a energetiky a zpracování žádostí pro dotační programy OPŽP, IROP, OPPIK.

Ing. Lenka Bradnová (Hudcová)

Ing. Lenka Bradnová (Hudcová)

- Odborná konzultantka

Energetický specialista, odborná poradkyně EKIS (MPO), projektová manažerka, manažerka kvality. Zpracování energetických auditů, posudků a Průkazů energetické náročnosti budov.

Ing. Petra Horová

Ing. Petra Horová

- Konzultant specialista

Výpočty a zpracování Průkazů energetické náročnosti budov, výpočty pro energetické audity a posudky, výpočty a optimalizace pro dotační programy - Nová Zelená úsporám, IROP, OPŽP.

Ing. Jiří Krejčík

Ing. Jiří Krejčík

- Konzultant specialista

Výpočty a zpracování Průkazů energetické náročnosti budov, výpočty pro energetické audity a posudky, výpočty a optimalizace pro dotační programy - Nová Zelená úsporám, IROP, OPŽP. Absolvent FSv ČVUT, obor Budovy a prostředí.

Ing. Karel Srdečný

Ing. Karel Srdečný

- Partner a vedoucí kanceláře v Českých Budějovicích

Senior konzultant a koordinátor projektů, energetický specialista, certifikovaný projektant pasivních domů (Passivhaus Institut Darmstadt). Oprávnění vypracovávat PENB a provádět kontroly kotlů a klimatizací.

Ing. Jakub Lokajíček

Ing. Jakub Lokajíček

- Konzultant specialista

Kredity a certifikace LEED, BREEAM, výpočty a dynamické energetické simulace pro certifikační systémy LEED, BREEAM. Zaměřuje se na zpracování 3D dynamických modelů za účelem hodnocení spotřeby energie a kvality vnitřního prostředí. Absolvent FSv ČVUT, obor Budovy a prostředí - Technická zařízení budov.

Mgr. Karel Murtinger

Mgr. Karel Murtinger

- Odborný konzultant

Specializuje se na úspory energií v rodinných domech a na využití solární energie. Působí jako lektor a pedagog. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných a populárně naučných publikací z oblasti obnovitelných zdrojů. Poradenskou činnost poskytuje ve středisku EKIS v Českých Budějovicích. V EkoWATTu působí od roku 1996.

Ing. Daniel Petrovič

Ing. Daniel Petrovič

- Konzultant specialista

Daniel je absolventem oboru Technika prostředí na Fakultě Strojní ČVUT, s diplomovou prací zaměřenou na energetickou flexibilitu. Pracuje v certifikačním týmu certifikací LEED a BREEAM.