Sklad Penny Market, ČR, Skladové a administrativní centrum, Retrofit Survey – Potenciál úspor s krátkou dobou návratnosti (Penny Market)